Buďte v najlepšej spoločnosti s tými , ktorí dosiahli najvyššie